โควิดทำพิษ ประกาศอย่างเป็นทางการยกเลิกการทดสอบที่เซปัง

โควิดทำพิษ

โควิดทำพิษ ยังคงยืนยันจัดให้มีขึ้นตามกำหนดเดิม

โควิดทำพิษ จากผลของ การระบาด ระลอกใหม่ของ โควิด-19 ในประเทศมาเลเซีย และทั่วโลก รวมถึงมาตรการ การล็อคดาวน์ ส่งผล
ให้อีเวนต์กีฬา แทบทุกราย การถูกยกเลิก เอฟไอเอ็ม, ไออาร์ทีเอ และ ดอร์น่า สปอร์ต ประกาศอย่าง เป็นทางการ ยกเลิกการทดสอบ
ที่ เซปัง อินเตอร์ เนชั่นแนล เซอร์กิต อย่างเป็น ทางการ

ทั้งการ เชคดาวน์ และ ออฟฟิเชียล เทสต์ ในเดือน กุมภาพันธ์นี้ ขณะที่ กาตาร์ เทสต์ ซึ่งปัจจุบัน กำหนดให้มี การทดสอบอยู่ที่ โลแซล
อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ในวันที่ 10-12 มีนาคม 2021 ยังคง ยืนยันจัด ให้มีขึ้นตาม กำหนดเดิม ส่วนการเปลี่ยน แปลงหากใดๆ จะมี
การอัพเดต ให้ทราบอีกครั้ง

ขณะที่รายการ โมโตจีพี ที่มีคิวทดสอบ ในเดือนกุม ภาพันธ์ที่ เซปัง อินเตอร์ เนชั่นแนล เซอร์กิต ก็ถูกยก เลิกอย่าง เป็นทาง การด้วยถูก
ยกเลิกเป็น ที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการ ทดสอบวิน เทอร์เทส รายการแข่ง ขันโมโตจีพี ที่สนามเซปังฯ ประเทศ มาเลเซีย ในเดือนกุม
ภาพันธ์

 

โควิดทำพิษ

เนื่องจาก ข้อจำกัดใน การเดินทาง เข้าประเทศของ นักแข่งและทีมงาน แถลงการณ์ของ ดอร์น่าสปอร์ต เปิดเผยว่า “การระบาดของ
โควิด-19 ที่กำลัง เป็นอยู่ ตอนนี้และ ผลจากการ เสียชีวิตรวม ไปถึงความ ร้ายแรงเป็น เหตุทำให้ ต้องยกเลิก ทั้งสอง โปรแกรมที่
กำลังจัดขึ้น ที่สนามเซปังฯ ในมาเลเซีย เดือนกุมภาพันธ์

การทดสอบ กาตาร์ในตอน นี้ยังคงเหมือน เดิมระหว่าง วันที่ 10-12 มีนาคม และจะมี การอัพเดต ข้อมูลเพิ่ม เติมโดย เร็วที่สุด” การ
ทดสอบที่ สนามเซปังฯ ถูกกำหนด เอาไว้ทั้ง ในรอบ ปอกลอก ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ และรอบ ทดสอบเซปัง ระหว่างวันที่
19-21 กุมภาพันธ์ ดูบอลสด

ต้องเป็น อันยกเลิกไป เนื่องมาจาก สถานการณ์ การแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19

นั้นยัง ไม่ดีขึ้น ประกอบกับ ความเข้มงวด ในการเดิน ทางเข้าประเทศ มาเลเซียที่ ไม่อ่อนข้อ ให้กับใคร หากพิจารณา ดูแล้วโปร
แกรมการ แข่งขัน โมโตจีพี ณ ตอนนี้ ตกอยู่ ในสถานการณ์ เดียวกันกับ ปีแล้ว การแพร่ ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ยังคง ทวีความ
รุนแรง อย่างต่อ เนื่องทั่วโลก

แน่นอนว่า หากจะ ออกมาแข่ง นอกยุโรป รัฐบาล แต่ละประเทศ นั้นต้อง ประชุมกัน อย่างหนัก ว่าจะปล่อย ให้เข้ามา หรือไม่ต้อง
ติดตามกันต่อไปว่า วันข้างหน้า หากวัคซีน กระจายไป ทั่วทุกมุม โลกแล้ว เหตุการณ์ จะดีขึ้น หรือไม่ สำหรับประเทศ ไทยนั้นถูก
กำหนดเอา ไว้ช่วงเดือน ตุลาคม โควิดทำพิษ

โควิดทำพิษ

ซึ่งถือว่า ยังไม่มี ผลกระทบ อะไร ติดตามกัน อย่างใกล้ ชิดต่อไป หลังจาก ที่มีการประกาศ ออกมาอย่าง เป็นทางการ แล้วว่าการ
ทดสอบวินเทอร์ เทสก่อน เปิดฤดูกาล ที่สนามเซปังฯ ประเทศ มาเลเซียนั้น ถูกยกเลิก ไปเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ทำให้ทาง ผู้จัดการ
แข่งขัน โมโตจีพี ได้เพิ่มวัน ทดสอบ ที่สนามกาตาร์ ก่อนจะ เปิดฤดูกาล อย่างเป็นทางการ

ผลจาก การยกเลิก การทดสอบ ที่เซปังฯ ก็เนื่องมาจาก สถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางรัฐบาล มาเลเซียออก มาตรการที่ เข้ม
งวดขึ้น เพราะว่า ตัวเลขของ ผู้ติดเชื้อนั้น เพิ่มจำนวน อย่างมาก ทำให้การ เจรจาขอสิทธิ พิเศษเข้า ประเทศโดย ไม่ต้อง กักตัว
ของผู้จัด เป็นอันต้อง ถูกตีตกไป ครองจ่าฝูงมอไซค์ ข่าวโมโตจีพีวันนี้

Author: admins