มอเตอร์โชว์เริ่มแล้ว รถยนต์-มอเตอร์ไซค์พรึ่บกระตุ้นเศรษฐกิจต้นปี

มอเตอร์โชว์เริ่มแล้ว

มอเตอร์โชว์เริ่มแล้ว ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ และมาตรการด้านสุขอนามัย

มอเตอร์โชว์เริ่มแล้ว งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแลมอเตอร์ โชว์2021 โดยบริษัทกรังด์ปรีซ์อินเตอร์เน ชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นภาย
ใต้แนวคิด “วิถีชีวิตใหม่ ใจเป็นสุข” หรือ จากการที่วิกฤตการณ์ โรคระบาดที่ส่ง ผลต่อไลฟ์สไตล์ ความเป็นอยู่ และบทบาทหน้า ที่ความรับ
ผิดชอบต่างๆ ต่อสังคมอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เกิดการ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับ พฤติกรรมในชีวิตประจำ
วันรวมถึงแนวคิด วิสัยทัศน์ การจัดการรักษา และฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศพัฒนา ปรับปรุง เรียนรู้ที่จะอยู่ อย่างปลอดภัย

และใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารบริษัทกรังด์ปรีซ์อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะประ
ธานจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่น แนลมอเตอร์ โชว์ครั้งที่ 42 กล่าวว่า “จากสถานการณ์แพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประ
เทศไทย และทั่วโลกใน ช่วงระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศไทย รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์
ของประเทศไทยที่ถือ เป็นหนึ่งในฐานการผลิต สำคัญของบริษัทรถยนต์ ชั้นนำระดับโลกอย่าง ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

แต่ด้วยความร่วมแรง ร่วมใจของภาครัฐ และเอกชนในการรับมือ วิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ ทำให้ความเชื่อมั่นทางด้าน เศรษฐกิจภายในประเทศ
ไทยเริ่มมีสัญญาณที่ดีในการ ฟื้นตัวพร้อมการเริ่มต้นฉีด วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยเมื่อไม่กี่วัน ก่อนหน้านี้ทำให้ปีนี้จะเป็น
อีกครั้งที่งานบางกอกอินเตอร์เน ชั่นแนลมอเตอร์ โชว์จะมีส่วนสำคัญในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ ประเทศไทยจากการที่มีบริษัทรถยนต์
ชั้นนำ และบริษัทจักรยานยนต์

มอเตอร์โชว์เริ่มแล้ว

ตอบรับเข้าร่วมงานกว่า 34 บริษัท บนพื้นที่จัดแสดง 170,960 ตารางเมตร เป็นการยืนยันได้อีก ครั้งว่างานบางกอกอินเตอร์ เนชั่นแนล
มอเตอร์ โชว์เป็นงานแสดงรถยนต์ชั้นนำของ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ดร.ปราจิน กล่าวบางกอกอิน เตอร์เนชั่นแนล มอ เตอร์โชว์
ครั้งที่ 42 พิสูจน์ความเป็นหมายเลข 1 ของงานแสดงยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน 34 ค่ายรถยนต์-รถจักรยานยนต์ชั้นนำยกทัพเข้าร่วม
จัดแสดงที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมนำเสนอโซนพิเศษ ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่

และมาตรการด้านสุขอนามัย ตามข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐ อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19นอกจากนี้ภาย
ในงานบางกอกอินเตอร์เน ชั่นแนลมอ เตอร์โชว์ครั้งที่ 42 มีการเพิ่มโซน เพื่อนำเสนอความเป็นเมืองแห่ง อนาคตตอบสนองไลฟ์สไตล์
การใช้ชีวิตของยุคปัจจุบันที่ ต้องการสินค้าที่สามารถตอบ โจทย์ความต้องการได้หลากหลาย รวมทั้งเอื้อต่อการใช้ชีวิต ที่สะดวกสบาย
มากยิ่งขึ้น โดยผู้เข้าชมงานจะ ได้พบนวัตกรรมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ดูบอลสด

นวัตกรรมสินค้าอุปกรณ์สิ่ง ประดิษฐ์ทางด้านเทคโนโลยี ที่ทันสมัยรวมถึงโซนที่เป็นไลฟ์สไตล์

สำหรับคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว สัมผัสชีวิตกับธรรมชาติ แต่ยังคงต้องการความสะดวกสบาย ที่ผู้เข้าชมงานจะได้สัมผัสกับโซนแสดง
รถยนต์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกสำหรับการตั้ง แค้มป์ภายในรถยนต์สำหรับมาตรฐาน การคัดกรองผู้เข้าชมเพื่อความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทกรังด์
ปรีซ์ฯ และรองประธานจัดงานบางกอกอินเตอร์เน ชั่นแนลมอ เตอร์โชว์

เปิดเผยว่าได้ขอความ ร่วมมือผู้เข้าชมงานทุกคน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่อยู่ในฮอลล์จัดแสดง และใช้สเปรย์แอลกอฮอล์
พ่นมือทำความสะอาด ทุกครั้งก่อนเข้าไปทดลอง นั่งรถยนต์เหมือนการจัดงานใน ปีที่ผ่านมาคุณจาตุรนต์ เปิดเผยว่า “การจัดงาน
บางกอกอินเตอร์เนชั่น แนลมอเตอร์ โชว์ในปีนี้มีการเพิ่มระยะห่างของ แต่ละบูธเพื่อขยายพื้นที่ทาง เดินให้กว้างขึ้นจากเดิมเป็น
การลดความแออัดขณะเข้าชมงาน

โดยมีการกำหนดมาตรการ ให้เป็นไปตามการจัดงาน แบบชีวิตวิถีใหม่ ตรงตามมาตรการทาง สาธารณสุข และศบค. กำหนดอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงอยู่บนบรรทัดฐาน ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจให้กับผู้ร่วมออกงาน
และผู้เข้าชมงานรู้สึกปลอดภัย ในขณะที่ความเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่กำลัง เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคม
ยุคดิจิทัล ทางผู้จัดงานฯ ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการ

มอเตอร์โชว์เริ่มแล้ว

เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ทั้งผู้เข้าร่วมงาน และผู้เข้าชมงานด้วยการนำ เสนอแอปพลิเคชั่น เพื่ออำนวยความ สะดวกในการเข้าชม
งาน และจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้า ชมงานเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม และความต้องการของผู้บริโภค ได้อย่างตรงตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
คุณพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ การบริษัทกรังด์ปรีซ์ฯ และรองประธานจัดงานบางกอก อินเตอร์ เนชั่นแนล
มอ เตอร์โชว์กล่าวว่า “สำหรับแอปพลิเคชั่น เป็นอีกหนึ่งบริการรูปแบบ ใหม่ของบริษัทกรังด์ปรีซ์ฯ มอเตอร์โชว์เริ่มแล้ว

ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ อำนวยความสะดวกกับ ผู้เข้าชมงานบางกอกอิน เตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์ โชว์รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการสืบ
ค้นข้อมูลเกี่ยวกับการดู แลรักษารถยนต์ทั้งข้อมูลศูนย์บริการ อู่ซ่อมรถ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน การค้นหาข้อมูล แนะนำการดูแล
รักษารถยนต์ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งรวบรวมโปรโมชั่น ของบริษัทรถยนต์ไว้อย่างครบถ้วน เพื่อช่วยให้ผู้ที่กำลังมองหารถยนต์รุ่นใหม่
สามารถตัด สินใจได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้อง เสียเวลาค้นหา ในหลายเว็บไซต์ เหมือนในอดีต เพียงเข้ามาใน แอปพลิเคชั่นเดียว
เท่านั้น แข่งอีกสองปี ข่าวโมโตจีพีวันนี้

Author: admins